Đề thi chuyên môn Hóa học Trường Lý Tự Trọng

Ai muốn thi dược sĩ thì vào đây giải mấy bài hóa nè, ai pro hóa? Tài liệu đây:

Chuyên Hóa 2006-2007

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO                 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

  THÀNH PHỐ CẦN THƠ                       TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

       ———————–                                              NĂM HỌC: 2006- 2007

      ĐỀ CHÍNH THỨC                                            Khóa ngày: 20/6/2006

                                                                                              —————

                                                                                       MÔN: HÓA HỌC

                                                         Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

                Thí sinh làm bài trên giấy thi do giám thị phát (cả phần trắc nghiệm và tự luận)

                Đối với phần trắc nghiệm: nếu thí sinh chọn ý A hoặc ý B hoặc ý C … ở mỗi câu thì ghi

                vào bài làm như sau:

                    Ví dụ: Câu 1: Thí sinh chọn ý A thì ghi là 1+A

 

•I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

 

Câu 1: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may đánh vỡ nhiệt kế thủy ngân thì có thể dùng chất nào cho dưới đây để khử độc?  

        A. Bột sắt            B. Bột lưu huỳnh           C. Nước             D. Nước vôi

 

Câu 2: Cho một ít quì tím vào dung dịch KOH. Màu của dung dịch thay đổi như thế nào khi thổi từ từ CO2 vào dung dịch trên ?

        A. Màu xanh nhạt dần                                          B. Chuyển từ màu đỏ sang màu xanh

        C. Chuyển từ màu xanh sang màu đỏ                  D. Không thay đổi

 

Câu 3: Cho 6,4g Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, Cu tan hết. Khối lượng dung dịch H2SO4 thay đổi như thế nào?

        A. Tăng thêm 6,4g                                               B. Giảm đi 6,4g

        C. Không thay đổi                                                D. Không xác định được

Câu 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

                                                             M

 

 

                                                 Q                       N

     Thứ tự M, N, Q phù hợp với dãy nào sau đây ?

        A. Ca, CaCO3, Ca(OH)2                                                          B. CuO, Cu, CuCl2

        C. Fe, FeCl3, Fe2O3                                                            D. Na, NaHCO3, NaOH  

                                                              

Câu 5: Có thể pha chế được bao nhiêu ml rượu 300 từ 500ml rượu 450

        A. 750ml                                                              B. 850ml

        C. 890ml                                                              D. 900ml

 

Câu 6: X là hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử là C3H6O2. Khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra một muối và một rượu. Công thức cấu tạo có thể có của X là:

        A. H-COO-C2H5                                                            B. CH3-COO- CH3                                                                                  .       C. CH3-CH2-COOH                                                D. A và B đều đúng 

 

 

Câu 7: Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch sau: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat. Bằng phương pháp hóa học nào sau đây có thể nhận biết 3 dung dịch trên. (Tiến hành theo đúng các trình tự trong đáp án):

        A. Dùng CaCO3, dùng  Na kim loại                       B. Dùng quì tím, dùng CaCO3

        C. Dùng dung dịch AgNO3/NH3, dùng quì tím.     D. Dùng quì tím, dùng Cu kim loại

 

Câu 8: Trùng hợp propilen được poli propilen (P.P). Nếu đốt cháy toàn bộ lượng P.P đó sẽ thu được 19800g CO2. Hệ số trùng hợp n của quá trình là:

        A. 100                      B. 150                          C. 200                           D. 300

 

•II.     PHẦN TỰ LUẬN: (16 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

         a. Băng khô là gì? Tại sao lại có tên gọi là băng khô ?

         b.Trong y học, để chẩn đoán bệnh đau dạ dày bằng phương pháp X-quang, thầy thuốc thường cho bệnh nhân nuốt vào một loại hợp chất vô cơ có tác dụng cản quang. Chất này không tan trong nước, trong axit nên không bị dạ dày tiêu hóa và hấp thụ mà chúng được thải ra ngoài cơ thể dễ dàng. Em hãy cho biết đó là hợp chất vô cơ nào? biết rằng trong thành phần của nó có chứa gốc sunfat

         c. Khí nhẹ nhất là khí gì? Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ?   

Câu 2: (1,5 điểm)

         Hãy giải thích các hiện tượng sau và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có):

         a. Hòa tan muối ăn vào nước ta được một dung dịch, sau đó nhỏ từ từ dung dịch AgNO3 vào thấy dung dịch bị vẩn đục. Lọc kết tủa đưa ra ngoài ánh sáng, kết tủa bị phân hủy.

         b. Nhúng giấy quì tím vào một ống nghiệm chứa dung dịch HCl thì thấy giấy quì chuyển thành màu đỏ. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl thì giấy quì từ màu đỏ chuyển sang màu tím. Nếu cứ tiếp tục nhỏ dung dịch NaOH vào thì giấy quì sẽ chuyển sang màu xanh.

Câu 3: (2 điểm)

         Thực hiện chuỗi phản ứng theo sơ đồ sau:

đpnc
t0
+ HCl, H2O
+ Ba(OH)2, H2O  

 A                                B                                C                  D                   A                        

    

    +Fe3O4,t0  

+ Mg
+HCl

 D                   E                 A 

 

     Biết oxit của A có công thức là A2O3, trong đó A chiếm 52,941% về khối lượng. 

Câu 4: (2 điểm)

         Làm thế nào để tinh chế N2 có lẫn O2, CO, CO2 và hơi nước.

Câu 5: (2 điểm)                              

         Cho các chất: metan, etylen và axetylen

         a. Chất nào tác dụng với khí Cl2 (có chiếu sáng)

         b. Chất nào vừa làm mất màu dung dịch Br2 vừa làm mất màu dung dịch KMnO4

         c. Chất nào cộng H2 (Ni, t0)

         d. Chất nào tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

                                  Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

 

Câu 6: (3,5 điểm)

          Hòa tan 11,2g một kim loại A trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 800ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), sau khi phản ứng xong, đem cô cạn dung dịch thu được 45,8g rắn. Xác định tên kim loại A.

Câu 7: (3,5 điểm)

         a. Đốt cháy hoàn toàn một rượu no, đơn chức A thu được số mol H2O bằng số mol O2 phản ứng. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A ?

         b. A còn một đồng phân khác chức là B có công thức cấu tạo CH3 – O – CH3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi của A, B. Giải thích ?

         c. Thực hiện phản ứng este hóa 15,9g hỗn hợp X gồm CH3COOH và A trong môi trường H2SO4 đặc thu được hỗn hợp Y có chứa 11,88g este. Mặt khác, nếu đem cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M thì phản ứng vừa đủ. Tính hiệu suất phản ứng este hóa.

Hết

Ghi chú : Học sinh được phép sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học do nhà Xuất bản Giáo dục phát hành.

 

 

 SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO                 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

  THÀNH PHỐ CẦN THƠ                       TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

       ———————–                                              NĂM HỌC: 2006- 2007

                                                                                     Khóa ngày: 20/6/2006

                                                                                              —————

                                                                     HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC

                                                         Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

A

C

B

A

D

A

B

          Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (16 điểm)

 

Câu 1

(1,5đ)

                                                        Nội dung

Điểm

    a (0,5đ)
 • – Băng khô là CO2 bị nén dưới áp suất cao và ở nhiệt độ thấp (-78,50C)
 • – Khác với băng thông thường do nước đông lại tạo nên, khi để ở điều kiện nhiệt độ thường thì chảy lỏng thành nước, băng khô ở điều kiện thường nó rất nhanh thăng hoa biến thành khí CO2 và bay đi mất. Vì vậy, CO2 ở dạng rắn có tên gọi là băng khô
0,25đ

0,25đ

     b

(0,5đ)

                                                      BaSO4 0,5đ
     c

(0,5đ)

                                                          H2  

                                                          W                                                             

0,25đ

0,25đ

Câu 2

(1,5đ)

                  

 

 
     a

(0,5đ)

   AgNO3  +  NaCl                      AgCl     +  NaNO3

as

(trắng)

                   2AgCl                       2Ag + Cl2

0,25đ

 

 

0,25đ

     b

(1,0đ)

 • – Dung dịch axit HCl làm đỏ giấy quì tím
 • – Khi nhỏ dd NaOH vừa đủ vào dd HCl thì pư trung hòa xảy ra tạo muối NaCl trung tính nên làm giấy quì từ màu đỏ chuyển sang màu tím.

                      NaOH  +  HCl                          NaCl  +  H2O

 • – Nếu tiếp tục nhỏ dd NaOH vào đến dư thì giấy quì tím sẽ chuyển sang

màu xanh.       

 

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

Câu 3

(2,5đ)

 • – Xác định được A = 27 (Al)

          2Al + Ba(OH)2 + 2H2O                      Ba(AlO2)2  +  3H2   

 • (A) (B)

Ba(AlO2)2  + 2HCl + 2H2O                  BaCl2  +  2Al(OH)3

t­­0

                                                                                               (C)

                                    2Al(OH)3­­­­­ Al­­2O3 + 3H2O

 

đpnc
(D)

t­­0

                                           2Al2O3                                4Al + 3O2

                                 8Al + 3Fe3O4                               4Al2O3 + 9Fe

 

                              

                                Al2O3 + 6HCl                  2AlCl3 + 3H2O

                                2AlCl3 + 3Mg                 3MgCl2 + 2Al

 

0,75đ 0,25đ

 0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

Câu 4

(2,0đ)


 • t­­0

  Dẫn hỗn hợp khí đi qua CuO, t0, CO bị giữ lại

                      CuO  +  CO                 Cu + CO2

 • – Hỗn hợp khí còn lại dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 bị giữ lại

                      CO2  +  Ca(OH)2                       CaCO3      +  H2O

 • – Hỗn hợp khí còn lại tiếp tục dẫn qua H2SO4 đặc để hút H2O, qua P,t0 để giữ khí O2.

t­­0

                      4P  +  5O2                 2P2O5

 • – Còn lại là khí N2 thoát ra ngoài tinh khiết

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

 

 

0,25đ

0,25đ

 

Câu 5

(2,0đ)

as
 
     a

(0,25đ)

                      CH4  +  Cl2                 CH3Cl   +  HCl 0,25đ
     b

(1,0đ)

KMnO4

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O         3CH2(OH)CH2(OH) + 2MnO2    + 2KOH

CH    CH  +  4[O]                         HOOC- COOH

(Hoặc 3CH    CH+8KMnO4        3KOOC- COOK+ 8MnO2     + 2KOH + 2H2O)

CH2 = CH2  +  Br2(dd)                    CH2(Br)CH2(Br)

CH    CH  +  2Br2 (dd)                    CH(Br)2CH(Br)2

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

 

 

     c

(0,75đ)

Ni,t­o

CH2 = CH2  +  H2                           CH3 – CH3

Ni,t­o

CH     CH  +  2H2                     CH3 – CH3

dd NH3,t­o

CH     CH  + Ag2O                                   AgC     CAg  +  H2O

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

Câu 6

(3,0đ)

     Gọi hóa trị của kim loại cần tìm khi tác dụng với H2SO4  đặc là a

  2A  +  2nH2SO4 đ,t0                 A2(SO4)n  +   nSO2   +   2nH2O

a(mol)                                                            0,5na(mol)

  SO2  +  2NaOH                     Na2SO3  +  H2O

0,5na          na                           0,5na  

               Số mol NaOH = 0,8

                         Aa = 11,2 (1)  

               126. 0,5na  +  40. (0,8 – na)  =  45,8

 • Þ na = 0,6 (2)

    Lấy (1) chia (2) ta có:  A = 18,67a     (a £ 3)

    Chỉ có nghiệm a = 3 ; A = 56 là phù hợp

    Vậy kim loại cần tìm là Fe

 

 

0,5đ

 

0,25đ

 

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 7

(3,5đ)

   
     a

(1,75đ)

 

      Đặt công thức tổng quát của rượu đơn chức, no là CnH2n+2O

    CnH2n+2O  +  3n/2 O2                 nCO2  +  (n+1)H2O

               Theo đề:   3n/2  =  n+1

          Þ n = 2

      Vậy CTPT của rượu là C2H6O

              CTCT của rượu là CH3 – CH2 – OH

         

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

     b

(0,5đ)

Rượu A có nhiệt độ sôi cao hơn ete B vì A tạo được liên kết H liên phân tử còn B thì không 0,5
     c

(1,25đ)

H2SO4 đđ, to

CH3COOH  +  C2H5OH                          CH3COOC2H5  +  H2O

CH3COOH  +  NaOH                         CH3COONa  +  H2O

                        0,15(mol)

Ta có hệ phương trình: 60a  +  46b  =  15,9 (1)

                                      a   =   0,15 (2)

                Þ b = 0,15

Số mol của este thu được =  0,135 (mol)

H  =  90 ( %)

0,25

0,25

 

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

          

 

 

 

 

Chuyên Hóa 2007-2008

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

 THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

                                                                                           NĂM HỌC: 2007- 2008

      ————————-                                            Khóa ngày 20 tháng 6 năm 2007

  ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                         ———————————

                                                                                               MÔN: HOÁ HỌC

                                                           Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

                                                                 HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

       – Thí sinh làm bài trên giấy thi do giám thị phát (cả phần trắc nghiệm và tự luận)

       – Đối với phần trắc nghiệm: Thí sinh chọn phương án trả lời nào trong 4 phương án đưa ra thì viết phương án đó sau số thứ tự của câu 

                    VD: Câu 1, thí sinh chọn phương án A thì viết 1 A      

    

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

 

Câu 1: Thành phần chính của cẩm thạch là:

          A. CaO                          B. SiO2                             C. CaCO3                      D. HF

Câu 2: Thuốc tiêu mặn có công thức hóa học là:

        A. NaHCO3                     B. NaNO3                        C. KNO3                        D. Na2CO3

Câu 3 : Khi cho 6,023.1022 nguyên tử Zn tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí H2 có khối lượng bằng :

        A. 6,5g                            B. 1,0g                             C. 2,0g                            D. 0,2g

Câu 4 : Nguyên tố kim loại kiềm là :

        A. Xeri                           B. Xezi                             C. Iridi                             D. Atatin

Câu 5 : Đuyra là hợp kim của Al với

        A. Fe, Cu, Mn, Si                                                            B. Cu, C, Mg, Zn

        C. S, P, Cu, Ni                                                                 D. Co, Au, Fe, Cu

Câu 6 : Công thức đúng của phèn chua là :

        A. (NH4)2SO4. Fe2(SO4)3.24H2O                                    B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

        C. Al2(SO4)3.18H2O                                                        D. (NH4)2SO4.8Al2(SO4)3.18H2O

Câu 7: Hidrocacbon A có số cacbon lớn hơn 2, ở thể khí và phân tử có dạng đối xứng. Khi hidro hoá A thì A hấp thu 1 phân tử H2. Công thức cấu tạo đúng của A là:

        A. CH2 = CH2                                                                 B. CH2 = CH – CH3

                                                                                                                CH3

 

        C. CH3 – CH = CH – CH3                                              D. CH3 – C – CH3

 

                                                                                                                CH3

Câu 8: Nguyên tố có khả năng tạo nhiều hợp chất nhất là:

        A. Fe                            B. S                                     C. Cu                              D. C

Câu 9: Đổ dung dịch chứa 0,1 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3, ta thấy

        A. xuất hiện kết tủa Ag                                                  B. xuất hiện kết tủa Fe           

        C. không có hiện tượng gì                                             D. có khí NO2 thoát ra

Câu 10: X là một chất không bền dễ bị phân hủy bởi nhiệt, dung dịch của nó không làm đổi màu giấy quì. X có thể là:

        A. NH4Cl                    B. (NH4)2CO3                     C. Al2S3                         D. CaCO3

Câu 11: Để nhận ra sản phẩm của phản ứng giữa Fe và O2 tạo ra Fe3O4, người ta làm như sau:

        A. Cho sản phẩm sau phản ứng vào dung dịch axit

 • B. Cân khối lượng sắt tham gia phản ứng và khối lượng oxit tạo thành
 • C. Đo thể tích khí oxi tham gia phản ứng

        D. Thử sản phẩm sau phản ứng bằng nam châm

Câu 12 : Để loại bỏ màu, mùi và tạp chất trong quá trình sản xuất đường phèn từ nước mía, người ta sử dụng

        A. máu bò                                                                    B. bột than xương             

        C. bột than xương và máu bò                                      D. lòng trắng trứng và máu bò

 

Câu 13: Cho dãy chuyển hóa sau:

         CH4 → X → Y → Z →  T → PVC

                X, Y, Z, T lần lượt là :

         A. Axetilen; etilen; rượu etylic; vinyl clorua       

         B. Axetilen; etilen; etyl clorua; vinyl clorua

         C. Axetilen; etilen; 1,2-đicloetan; vinyl clorua       

         D. Axetilen; anđehyt axetic; axit axetic; vinyl axetat

Câu 14 : Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X với lượng oxi vừa đủ. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đậm đặc thì thể tích khí giảm đi một nữa. Công thức tổng quát của X là:

         A. CnH2n+2                 B.  CnH2n                         C. CnH2n-2                             D. CnH2n-6

Câu 15: Trong nước ngầm thường có chứa sắt dưới dạng muối sắt (II). Để loại bỏ chúng, các nhà  máy nước có thể dùng cách nào trong số các cách sau đây ?

         A. Sục khí Cl2 vào bể chứa nước ngầm.         

         B. Cho NaOH vào bể chứa nước ngầm.

         C. Sục khí O2 vào bể chứa nước ngầm.      

         D. Sục khí Cl2 hoặc O2 vào bể chứa nước ngầm.  

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A bằng một lượng oxi vừa đủ thì số mol CO2 thu được gấp đôi số mol hơi nước tạo thành. Nếu lượng oxi dùng dư 40% thì hỗn hợp khí thu được sau khi làm lạnh có số mol gấp 9 lần số mol A. Công thức phân tử đúng của A là:

          A. C2H2                    B. C4H4                          C. C3H6                      D. C6H6

Câu 17: Chất được dùng để khắc chữ và hình trên vật liệu thuỷ tinh là:

          A. Si                         B. HF                             C. Ca(OH)2                D. MnO2

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm, để pha chế được 500ml rượu etylic 400 một cách chính xác nhất, người ta tiến hành như sau:

         A. Lấy 200ml rượu etylic nguyên chất trộn với 300ml nước.

          B. Lấy 200g rượu etylic nguyên chất cho vào bình dung tích 500ml, thêm nước cho đủ thể tích 500ml.

         C. Lấy 200ml rượu etylic nguyên chất trộn với 300g nước.

          D. Lấy 200ml rượu etylic nguyên chất cho vào bình dung tích 500ml, thêm nước cho đủ thể tích 500ml.

Câu 19: Đổ từ từ dung dịch FeCl3 vào dung dịch Na2CO3, ta thấy

          A. chỉ có kết tủa FeCO3                                                B. chỉ có kết tủa Fe(OH)3   

          C. có kết tủa Fe(OH)3 và khí CO2 thoát ra                   D. chỉ có khí CO2 thoát ra

Câu 20: Hai chất hữu cơ X, Y đều có phân tử khối là 60. X tác dụng được với cả Na và NaOH, Y không tác dụng với Na chỉ tác dụng được với NaOH. Tên gọi đúng của X và Y lần lượt là:  

          A. Axit axetic và metyl fomiat.                                     B. Metyl fomiat và axit axetic.

          C. Glixerol và axit axetic.                                             D. Axit axetic và đimetyl ete.

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (15,0 điểm)

 

Câu I: (3,0 điểm)

 

1). Để tiến hành nhiều phản ứng hoá học, người ta cần “rượu tuyệt đối”. Làm thế nào để thu được rượu đó từ “cồn y tế” chứa 10% nước bằng phương pháp hoá học ?

2). Cho một ví dụ phản ứng trong đó các chất phản ứng và chất tạo thành sau phản ứng là đại diện của 4 hợp chất vô cơ cơ bản ?

3) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có).

 

                               A            B            C

CaCO3                                                               CaCO3

                                X            Y            Z         

 

 

 

 

Câu II: (3,0 điểm)

 

1). Sách Giáo khoa Hoá Học lớp 9 cho biết axetilen là một khí không màu, không mùi. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất axetilen từ đất đèn, chỉ cần nhúng một miếng đất đèn vào nước ta ngửi ngay thấy mùi khó chịu. Hãy giải thích hiện tượng trên và viết phương trình phản ứng minh hoạ ?

2). Nêu phương án tiến hành nhận biết từng khí trong hỗn hợp gồm CO2, SO2, C2H2, C2H4 và CH4 (không cần viết phương trình phản ứng).

3). Đun 17,8 gam chất hữu cơ Z có công thức phân tử là C57H110O6 trong dung dịch NaOH dư, thu được glixerol và muối natri của một axit hữu cơ đơn chức. Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng glixerol sinh ra (giả sử H = 100%).

 

Câu III: (3,0 điểm)

 

       Để điều chế 28,7 gam muối AgCl, người ta tiến hành thí nghiệm sau: lấy 25,4g muối bạc khan dễ tan (muối A) hoà vào cốc nước thứ nhất, lấy 20,3g một muối clorua kết tinh ở dạng hexahidrat (muối ngậm 6 phân tử nước) (muối B) hoà vào cốc nước thứ 2. Sau đó đổ cốc thứ nhất vào cốc thứ hai, khuấy đều. Lọc kết tủa, sấy khô và mang cân, thấy khối lượng rắn thu lớn hơn 28,7 gam, giải thích điều này và xác định công thức phân tử của 2 muối A, B ?

 

Câu IV: (3,0 điểm)

 

1). Có một hỗn hợp gồm C2H5OH, CH3OCH3 và CH3COOH. Bằng phương pháp hoá học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

2). Hoà tan hoàn toàn a gam CuO vào 420 gam dung dịch H2SO4 40% ta được dung dịch X chứa axit dư có nồng độ 14% và muối có nồng độ C%. Tính a và C ?

 

Câu V: (3,0 điểm)   

 

     Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hoá hơi 14,8g X thì thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 6,4g khí O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Cho 3,7g X vào 100ml dung dịch NaOH 1M (D = 1,0262g/ml), sau đó nâng nhiệt độ từ từ cho bay hơi đến khô, làm lạnh phần hơi cho ngưng tụ hết. Sau thí nghiệm thu được chất rắn Y khan và 100,22g chất lỏng. Xác đinh công thức cấu tạo của X ?

 

                                         ——————–HẾT——————–

 

Ghi chú: Học sinh được phép sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học do NXBGD phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

 THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

   —————————–                                                  NĂM HỌC: 2007- 2008

                                                                                    Khóa ngày 20 tháng 6 năm 2007

                                                                                         ———————————

                                                                              HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC

 

  Câu                                 Nội dung Điểm
A. TN  1C, 2A, 3D, 4B, 5A, 6B, 7C, 8D, 9A, 10B,

 11B, 12C, 13C, 14B, 15C, 16D, 17B, 18D, 19C, 20A

5,0đ
B. TL

I.

 

 

 

1. (

– Cất lại rượu ở nhiệt độ 78,30C, dưới áp suất là 1atm thu rượu 960.

– Dùng những chất hút nước nhưng không tác dụng được với rượu, ví dụ như là CuSO4 khan để thu rượu tuyệt đối.

                     CuSO4  +  5H2O            CuSO4.5H2O

2.

         Axit  +  bazơ               muối  +  nước

3.

A, B, C, X, Y, Z có thể lần lượt là những chất sau đây:

 

 

15,0đ

3,0đ

II.  

1.

    Trong đất đèn bao giờ cũng có lẫn tạp chất canxi photphua. Khi tiếp xúc với nước, canxi photphua bị phân hủy tạo thành hidro photphua có mùi rất hắc.

           Ca3P2  +  6H2O              3Ca(OH)2  +  2PH3  

(ngoài ra trong đất đèn còn có vài tạp chất khác cũng tạo ra chất khí có mùi khó chịu như NH3, AsH3, H2S…)

2.

– Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 và SO2 bị giữ lại dưới dạng kết tủa CaCO3 và CaSO3. Cho dung dịch HCl vào hỗn hộp rắn thu lại hỗn hợp khí. Dẫn hỗn hợp khí lần lượt đi qua dung dịch Br2 và dung dịch Ca(OH)2 dư nhận ra sự có mặt của SO2 và CO2.

– Dẫn hỗn hợp khí còn lại đi qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, nhận ra sự có mặt của C2H2 do xuất hiện kết tủa vàng nhạt. Hỗn hợp khí còn lại dẫn qua dung dịch Br2 dư nhận ra sự có mặt của C2H4. Khí còn lại mang đốt cháy rồi dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận ra sự có mặt của CH4.

3.

(C17H35COO)3C3H5  +  3NaOH   3C17H35COONa  +  C3H5(OH)3

– Số mol C57H110O6 là:  = 0,02

– Số mol C3H5(OH)3 = số mol este = 0,02

      Khối lượng của glierol là: 0,02 x 92 = 1,84g

3,0đ
III.  

Đặt công thức tổng quát của muối A và B lần lượt là: AgxX và YCly.6H2O

nA =

nB =  

nAgCl = 0,2

 

 

yAgxX  +  xYCly               xyAgCl    +  XyYx

                              0,2

 =                 X  =  19x

Nghiệm duy nhât hợp lý là: x = 1 ; X = 19              X là F

Vậy công thức hóa học của A là: AgF

Mặt khác, ta lại có:  =

Y + 108 = 66y

            y =   +  1,64

Nghiệm duy nhất hợp lý là y = 2 ; Y = 24              Y là Mg

Vậy công thức của B là MgCl2.6H2O

2AgF  +  MgCl2               2AgCl   +  MgF2

– Ta thu được lượng kết tủa lớn hơn là do có MgF2 là chất ít tan.

3,0đ
IV.  

1.

Cho hỗn hợp tác dụng với CaO, chỉ có axit tác dụng. Đun nóng và ngưng tụ thu được muối (CH3COO)2Ca và hỗn hợp rượu, ete. Cho H2SO4 loãng vào muối thu CH3COOH.

2CH3COOH  +  CaO   (CH3COO)2Ca  +  H2O

(CH3COO)2Ca  +  H2SO4    2CH3COOH   +  CaSO4  

– Hỗn hợp hai chất còn lại cho tác dụng với Na. Chưng cất và ngưng tụ thu ete. Natri etylat được cô cạn và cho tác dụng với H2SO4 loãng thu rượu.

2C2H5OH  +  H2SO4   2C2H5OH  +  Na2SO4

2.

nCuO =    ; mH2SO4 = g

nH2SO4 =

CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O

                            

Khối lượng dd thu sau phản ứng = (a + 420)g ;     nH2SO4 dư :  mol  

C% H2SO4

 Þ a = 80

Mặt khác: C% CuSO4  =

 

 
V.  

– Số mol X = số mol O2 = 0,2   MX = 74

– Số mol NaOH ban đầu = 0,1

– Với phân tử khối là 74 nên X chỉ có thể tác dụng được với NaOh theo tỉ lệ mol 1: 1

– Số mol NaOH dư = 0,1 – 0,05 = 0,05   Khối lượng NaOH dư = 2g

– Khối lượng dung dịch NaOH = 100 x 1,0262 = 102,62g

– Khối lượng rắn Y = 3,7 + 102,62 – 100,22 = 6,1g

– Khối lượng muối trong Y = 6,1 – 2 = 4,1g

– Mmuối =  =  82

– Ta có RCOONa = 82  R = 15 (-CH3)

– Mặt khác, ta lại có CH3COOR = 74    R = 15 (-CH3)

– Vậy công thức cấu tạo của X là: CH3COOCH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuyên Hóa 2008-2009

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP  10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Năm học 2008 – 2009

Khoá ngày 18 /06/2008

                                               

MÔN : HÓA HỌC

Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Đề thi có hai trang

        Học sinh làm bài trên giấy thi do giám thị phát (cả phần trắc nghiệm và tự luận).

 

 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

     Em hãy chọn và ghi vào giấy làm bài thi chữ cái của câu trả lời đúng nhất.

 

Câu 1: Nguyên tố R có hóa trị trong oxit bậc cao nhất bằng hóa trị trong hợp chất khí với H. Phân tử khối của oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với H. R là

A. Cacbon                  B. Silic             C. Lưu huỳnh   D. Nitơ

Câu 2: Cho hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Kết thúc thí nghiệm, lọc bỏ dung dịch, thu được chất rắn gồm 3 kim loại là:

A. Al, Cu, Ag   B. Fe, Cu, Ag   C. Al, Fe, Ag               D. B hoặc C

Câu 3: Đốt cháy hỗn hợp S và C (thể tích không đáng kể) trong bình kín đựng oxi dư, sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình sau khi đốt sẽ

A. tăng.            B. giảm.            C. không đổi.               D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 4: Cho hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan là

A. Fe(NO3)3                B. Cu(NO3)2                C. Fe(NO3)2                D. HNO3

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1V hơi chất A cần 1V oxi, thu được 1V khí CO2 và 1V hơi H2O (các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). A là

A. HCHO        B. CH3OH       C. HCOOH                 D. HCOOCH3

Câu 6: Cho Na dư vào một dung dịch cồn ( C2H5OH  + H2O), thấy khối lượng H2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch có C% là:

A. 75,57%                   B. 72,57%                   C. 70,57%                   D. 68,57%

Câu 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HSO4 loãng, dư tạo ra 6,72 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối sunfat thu được là:

A. 43,9g                       B. 43,3g                       C. 44,5g                       D. 34,3g

Câu 8: Rượu etylic tan vô hạn trong nước do

A. có nhóm –OH giống nh nước                              B. có liên kết phân cực như nước                      

C. có tính chất hóa học giống như nước                 D. tạo được liên kết H với nước

Câu 9: Có thể nhận biết 3 chất C2H5OH, CH2=CH-CH2OH, C6H5OH bằng một hóa chất là

A. Na               B. CuO                        C. dung dịch KMnO4               D. dung dịch Br2

Câu 10: Một dung dịch axit RCOOH có khối lượng riêng d = 1,15g/ml. Thêm nước vào dung dịch này được dung dịch A. Dung dịch A có

A. d = 0,9g/ml              B. d = 1g/ml                 C. d = 1,1g/ml                          D. d = 1,2g/ml

Câu 11: Dung dịch H2SO4 3M (d = 1,2g/ml) có C% là:

 

Câu 12: Nhận biết các chất Al, Al2O3, Ba và MgO bằng một hóa chất là

A. HCl             B. NaOH                     C. H2O                        D. H2

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) một hidrocacbon ở thể khí thu được m (gam) H2O. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H8                       B. C4H10                              C. C2H4                       D. C4H6

Câu 14: Hiện tượng nào là sai trong các hiện tượng sau?

A. Nhai tinh bột lâu thấy có vị ngọt do tinh bột đã chuyển thành glucozơ.

B. Quả chín ngọt hơn quả xanh do tinh bột chuyển thành glucozơ.

C. Bôi iôt lên chuối xanh thấy chuyển thành màu xanh đậm do iốt chuyển màu khi gặp tinh bột.

D. Tinh bột để lâu bị vón cục do đã chuyển thành xenlulozơ.

Câu 15: Điều nào là sai?

A. Pha loãng dung dịch axit bằng nước thì pH tăng lên.

B. Pha loãng dung dịch bazơ bằng nước thì pH giảm xuống.

C. Pha loãng dung dịch muối bằng nước thì pH không đổi.

D. Tỉ số của pH không nhất thiết phải nguyên, dương.

Câu 16: Phóng điện êm qua O2 được hỗn hợp O2 + O3 có M = 33đvC. Hiệu suất phản ứng là:

A. 7,09%                     B. 9,09%                     C. 11,09%                   D. 13,09%

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (16 điểm)

Câu 1: (2,75 điểm) Hỗn hợp A gồm N2, H2, NH3 cho vào một khí nhiên kế rồi đưa lên nhiệt độ thích hợp để NH3 phân hủy hết. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp khí B có thể tích tăng 20% so với A. Dẫn B qua CuO nung nóng, sau đó loại nước còn lại một khí duy nhất có thể tích bằng 60% khí B. Tính phần trăm thể tích hỗn hợp A, biết rằng thể tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

Câu 2: (2,25 điểm) Cho 11 gam hỗn hợp gồm 6,72 lít một hidrocacbon mạch hở A và 2,24 lít một ankin B (CnH2n-2). Đốt cháy hỗn hợp này thì tiêu thụ 25,76 lít oxi. Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định công thức phân tử của A và B?

Câu 3: (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HCl. Lượng khí CO2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dung dịch NaOH 2,5M, thu được dung dịch A. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thu đựợc 39,4 gam kết tủa. Định tên kim loại R?

Câu 4: (1,5 điểm) Dung dịch A chứa các ion: Na+, SO42-, SO32-, CO32-. Bằng những phản ứng hóa học nào có thể nhận biết từng loại anion (ion âm) chứa trong dung dịch?

Câu 5: (0,5 điểm) Cho 3 chất sau: êtan (C2H6), metylflorua (CH3F) và mêtanol (CH3OH).

a. Giải thích tại sao các chất trên có khối lượng phân tử hầu như bằng nhau, nhưng có chất ở thể khí, có chất ở thể lỏng. Cho biết chất nào ở thể khí, chất nào ở thể lỏng ở 250C và 1atm?

b. Hãy sắp xếp thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của 3 chất trên. Giải thích?

Câu 6: (1,5 điểm) Tiến hành 3 thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho một mẫu Na vào nước lỏng, dư.

– Thí nghiệm 2: Cho một mẫu Na như trên vào dung dịch HCl với Vdd HCl =V H2O (thí nghiệm 1)

– Thí nghiệm 3: Cho số mol bột Al bằng số mol Na trong thí nghiệm 1 vào H2O lỏng, dư (bằng lượng trong thí nghiệm 1).

a. Cho biết hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm trên?

b. So sánh mức độ xảy ra phản ứng trong các thí nghiệm?

Câu 7: (0,5 điểm) Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có những việc làm tưởng chừng vô hại, ví dụ như đổ nước giặt quần áo xuống bồn cầu. Thực tế thì điều gì không tốt sẽ xảy ra?

Câu 8: (1,5 điểm) Trình bày phương pháp điều chế các chất rắn CaSO4, FeCl3, H2SiO3 từ hỗn hợp CaCO3, Fe2O3, SiO2.

Câu 9: (2,0 điểm) Từ 0,81 kg tinh bột điều chế được bao nhiêu kg axit axetic theo sơ đồ phản ứng sau?

(3)

(2)

(1)

Tinh bột                          Glucozơ                           Rượu etylic                          Axit axetic

Biết rằng hiệu suất phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là 90%, 80%, 70%.

Câu 10: (2,0 điểm)

a. Nồng độ dung dịch bảo hòa NaCl ở 200 C là 22,22%. Tính độ tan của dung dịch NaCl ở cùng nhiệt độ.

b. Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500 gam dung ịch AgNO3 bảo hòa ở 600C xuống 100C là 525 gam, ở 100C là 170 gam.

 

Ghi chú: Học sinh được phép sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học.

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Năm học 2008 – 2009

Khoá ngày 17 /06/2008

                                                

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: HÓA HỌC

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm)

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

C

A

A

B

D

C

D

D

C

B

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (17,0 điểm)

 

Câu

Nội dung

Điểm

1

 

           N2    (a)                             N2   (a + 0,5c)  

HhA  H2     (b)                 HhB    H2    (b + 1,5c) 

           NH3 (c)

VA = a + b + c      (1)

2NH3  N2 + 3H2……………………………………………………………………….

VB = a + b + 2c    (2)

VB = 1,2VA……………………………………………………………………………….

VA = a + b + c           

1,2VA = a + b + 2c     → c = 0,2VA………………………………………………………

→ %VNH3 = 20 ……………………………………………………………………….

t0

H2 + CuO              H2O + Cu…………………………………………………………….

b + 1,5c

Khí duy nhất là: N2: VN2 = 0,72VA………………………………………………………

a + 0,5c = 0,72VA…………………………………………………………………………

mà c = 0,2VA

→ a + 0,1VA = 0,72VA → a = 0,62VA……………………………………………………

Thay vào (2) ta có b = 0,18VA……………………………………………………………

%VN2 = 62……………………………………………………………………………….

%VH2 = 18……………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,5đ

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

2

11g hh  CxHy     (0,3 mol)

             CnH2n-2  (0,1 mol)

CxHy  +  (x + y/4) O2    xCO2  +  y/2H2O……………………………………………..

 0,3

CnH2n-2   +  ( )O2    nCO2  +  (n-1)H2O………………………………………….

 0,1

 (12x + y)0,3  +  (14n-2)0,1 = 11 (1)…………………………………………………….

 (x + y/4)0,3  + ( )0,1 = 1,15 (2) …………………………………………………..

 36x + 3y + 14n = 112

 4x + y + 2n  =  16   …………………………………………………………………………………………….

→ y = 2x    Hidrocacbon thuộc dạng CxH2x  (x≥2)……………………………………

Thay vào (2): 6x + 2n = 16

→ n = 8 – 3x

Mà n>0 → 8-3x>0 → x<2,6……………………………………………………………..

Vậy x=2 là phù hợp → CTPT của A là: C2H4…………………………………………..

→ n=2 → CTPT của B là C2H2…………………………………………………………

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

(0,25đ)

 

(0,5đ)

 

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

3

84a + (R + 60)a = 20 (1)

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

    a                                           a

RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O           …………………………………………….

    b                                     b

nNaOH dùng = 0,5

nBaCO3 kết tủa = 0,2     

nCO2 = 2a

TH1: Chỉ tạo ra một muối

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 0,2                           0,2                     

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3¯   + 2NaCl          ……………………………………………

   0,2                            0,2

2a = 0,2 → a = 0,1

Thay vào (1) → R = 56 (Fe)

TH2: Tạo ra 2 muối

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

0,2          0,4

CO2 + NaOH → NaHCO3

  x           x

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ¯   + 2NaCl           ……………………………………………

    0,2                           0,2

0,4 + x = 0,5 → x = 0,1  (2)

0,2 + x = 2a → a = 0,15 (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có R = -10,6 (loại)

 

 

 

0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75đ

4

– Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch HCl → hỗn hợp khí + dd B

            SO32- + 2H+ → SO2 ­  + H2O

            CO32- + 2H+ → CO2 ­  + H2O

– Cho hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch KMnO4 và sau đó là dung dịch Ca(OH)2. Ta thấy:

+ Dung dịch KMnO4 (hoặc dung dịch Br2) bị nhạt màu do phản ứng

            5SO2 + 2 KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

→ Chứng tỏ hỗn hợp khí có SO2, suy ra dung dịch A có SO32-

+ Dung dịch Ca(OH)2 bị vẩn đục rồi trở nên trong suốt do:

            CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3¯   + H2O

            CO2 +  CaCO3   + H2O → Ca(HCO3)2

→ Chứng tỏ hỗn hợp khí có CO2, suy ra dung dịch A có CO32-

– Dung dịch B + BaCl2 → có kết tủa → chứng tỏ có SO42-

            SO42- + BaCl2 → BaSO4¯     + 2Cl

(Nhận biết đúng một ion được 0,5 điểm)

 

5

a.

– CH3OH ở thể lỏng vì giữa các phân tử rượu liên kết với nhau bằng liên kết H.

 …O-H      O-H         O-H…

     CH3           CH3             CH3  

– C2H6 và CH3F ở thể khí vì không tạo thành liên kết H giữa các phân tử.

b.

– Nhiệt độ sôi giảm dần theo thứ tự: CH3OH > CH3F > C2H6

– Giải thích:

+ CH3OH có nhiệt độ sôi cao nhất là vì phân tử rượu metylic tạo được liên kết H với nhau (hai chất còn lại thì không).

+ Phân tử khối của CH3F lớn hơn phân tử khối của C2H6 nên nhiệt độ sôi của CH3F lớn hơn nhiệt độ sôi của C2H6

 

0,5đ

 

 

 

 

0,5đ

6

a) Ở cả 3 thí nghiệm, phản ứng đều xảy ra và giải phóng khí H2

TN1:    Na + HO → NaOH + H2­……………………………………………………

TN2:   Na +HCl → NaCl + H2­   ……………………………………………………

TN3:  Al + H2O → Al(OH)3¯ + H2­…………………………………………………

b) Mức độ xảy ra phản ứng giảm theo thứ tự:

    TN2 > TN1 >TN3 …………………………………………………………………….

Giải thích:

         Nồng độ H+ trong TN2 > Nồng độ H+ trong TN1 → TN2 > TN1…………………

         Na có tính khử mạnh hơn Al và ở TN3 có sự tạo thành Al(OH)3 kết tủa, ngăn cản Al phản ứng tiếp tục với nước → TN1 > TN3 ……………………………………

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

7

Chất hoạt động bề mặt trong bột giặt là những chất có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh. Khi cho xuống bồn cầu, các chất này sẽ giết chết hết các vi khuẩn yếm khí có lợi cho quá trình metan hóa các chất hữu cơ trong bồn cầu không phân hủy được phân và sau một thời gian ngắn sẽ trở nên rất hôi thối………………………………………………..

 

 

 

0,5đ

8

– Điều chế CaSO4:

   Sục CO2 vào hỗn hợp; ta được Ca(HCO3)2 tan

                                                                                   …………………………………..

   CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2      

……………

  + Lọc và lấy nước lọc cho tác dụng với H2SO4 đặc ta có CaSO4

   H2SO4 đ + Ca(HCO3)2 → CaSO4 + CO2­   + 2H2O

 

– Điều chế FeCl3 :

  Ngâm chất rắn không tan trong dung dịch HCl

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 2H2O        ………………………………………………..

 + Lọc tách SiO2 và cô cạn dung dịch thì thu được FeCl3   ……………………………

 

– Điều chế H2SiO3 :

t00oo

t0

  Hòa tan SiO2 bằng NaOH đặc, đun nóng         ………………………………………

 SiO2 + 2NaOH đ               Na2SiO3 + H2O

 

+ Cho HCl vào thì thu được H2SiO3 :2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3¯   ……….

 

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

9

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6       (1)        90%  …………………………

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2                  (2)        80% …………………………

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O         (3)       70%  …………………………

         n tinh bột =  (mol)                   …………………………………….

(1) Þ nC6H12O6 thu được thực tế = (mol)        ……………………..

(2) Þ nC2H5OH thu được thực tế = (mol)  ………………………

(3) Þ nCH3COOH thu được thực tế = (mol)  ………………………

Vậy khối lượng axit axetic thu được từ 0,81 kg tinh bột là:

                     5,04 ´ 60 = 302,4 g = 0,3024 kg                         ………………………..

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

10

a.       Gọi S là độ tan của NaCl ở 20oC

Vậy khối lượng dd thu được: (S + 100) g

22,22 =  Þ S + 100 = 4,5S                       ……………………………….

 Þ S = 28,57g                             ……………………………….

 

b.     

……………

Ở 60oC, trong 525 + 100 = 625g dd có 525 AgNO3 và 100g H2O

                    trong                   2500g dd có   xg AgNO3   và yg H2O

                    Þ x = (g)             ……………………………………

                     Þ y = (g)            ……………………………………

 

Vậy ở 60oC trong 2500g dd có 2100g AgNO3 và 400g H2O.

 

……………………………..

        ở 10oC cứ 100g nước hòa tan 170g AgNO3

                         400g nước hòa tan zg AgNO3.

                   Þ z = (g)                …………………………………….

Do đó khối lượng AgNO3 kết tinh khi làm lạnh là:

2100 – 680 = 1420 (g)………………………………………………..

 

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

 

           

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: